گروه فلز گروه فلز .

گروه فلز

تاثير عناصر آلياژي بر استنلس استيل

       عنصر اصلي در استنلس استيل، كروم مي باشد. اما به دليل اينكه افزايش بيش از حد كروم باعث مشكلاتي در ساخت، شكل دادن و پايداري آلياژ مي گردد، براي بهبود اين خواص همچنين خواص خوردگي، اكسيداسيون و غيره استنلس استيل ، عناصر آلياژي ديگري نيز به آن افزوده مي گردد كه در ذيل به مهمترين آنها و اثرات هريك اشاره مي گردد.

نيكل

       اين عنصر دو وظيفه مهم انجام مي دهد:

1-تشكيل و پايدار سازي ساختار آستنيتي، كاهش كار سختي، افزايش شكل پذيري، ايجاد خواص مكانيكي مخصوصاً در دماهاي پايين.

2-بهبود خواص خوردگي مخصوصاً در محيط هاي احيا كننده و اسيد هاي معدني از طريق كمك به تشكيل لايه محافظ.

منگنز

       اين عنصر مانند نيكل آستنيت زا بوده ولي از آن ارزان تر است. اين عنصر هنگامي كه در استنلس استيل به جاي درصدي از نيكل استفاده گردد، تا حدود مناسبي خواص نيكل را تامين نموده و قيمت آلياژ را كاهش مي دهد.

موليبدن

       افزايش اين عنصر در مقادير متوسط به استنلس استيل باعث پايداري بسيار زياد لايه محافظ مخصوصاً در محيط هاي غير اكسيد كننده و حاوي يون كلريد مي گردد. همچنين مقاومت در مقابل خوردگي حفره اي و خوردگي شياري را افزايش مي دهد. معمولاً آلياژ هاي حاوي موليبدن در محيط هاي اكسيد كننده (مانند اسيد نيتريك و نيترات ها) مناسب نيستند.

سيليسيم

       وجود اين عنصر باعث افزايش مقاومت به پوسته شدن در دماي بالا مي گردد. همچنين در محيط هاي شيميايي، اكسيد كننده قوي مانند اسيد سولفوريك غليظ و گرم نيز مقاومت خوردگي را افزايش مي دهد.

تيتانيم و نئوبيم

       اين دو عنصر با تشكيل كاربيد هاي بسيار پايدار با كربن، از تركيب شدن كربن با كروم و كاهش مقاومت به خوردگي استنلس استيل جلوگيري مي نمايند.

مس

       در افزايش مقاومت به خوردگي در محيط هاي احيا كننده مانند اسيد سولفوريك به كار مي رود.

كربن

       ميزان كربن در استنلس استيل مختلف، متفاوت و بين 0.01 تا 1 % مي باشدكه سه اثر مهم آن عبارتند از:

1-در بيشتر استنلس استيل  ها خواص خزشي و پايداري مكانيكي در دماي بالا را افزايش مي دهد.

2-در استنلس استيل مارتنزيتي عامل اصلي تشكيل فاز مارتنزيت و در نتيجه سختي آنها مي باشد.

3-اگرچه به طور مستقيم تاثيري در خواص خوردگي استنلس استيل ندارد، اما باعث جذب شدن كروم و بنابراين كاهش مقاومت خوردگي خصوصاً در مرز دانه ها مي گردد.

گوگرد و سلنيم

       اين دو عنصر به منظور سهولت در ماشينكاري استنلس استيل به آن افزوده مي شوند.

نيتروژن

       اين عنصر چند اثر مهم دارد كه عبارتند از:

1-در استنلس استيل آستنيتي، استحكام مكانيكي (در دماي معمولي و پايين) و مقاومت به خوردگي هاي حفره اي و شياري را افزايش داده و تشكيل فاز هاي ترد حاوي كروم و موليبدن را به تعويق مي اندازد.

2-در استنلس استيل دو فازي نقش مهمي در پايداري فاز آستنيت داشته و تمايل كروم و موليبدن به جدايش را كم مي كند.

3-در استنلس استيل فريتي اثر بسيار مضري بر روي خواص مكانيكي آنها دارد.


برچسب: #گروه فلز، #استنلس استيل، #استنلس استيل 304، #استنلس استيل 316، #استنلس استيل 430،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۵:۱۲ توسط:گروه فلز موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :